Kontingent

Satser vedtaget på generalforsamlingen 2018 (gældende for sæsonen 2018-2019)

Mini’er: kr. 400,00, 2 gange årligt

Ungdomsspillere: kr. 800,00, 2 x årligt

Seniorer: kr. 800,00, 2 x årligt

Passive medlemmer: kr. 300,00, 1 x årligt

Prøveperioden man kan træne med gratis for at se om håndbold er noget for en, er 4 træningsgange.  Derefter kræves der indmeldelse.

Betalingsterminerne er 31/1 og 31/8 forud, så betalingen pr. 31/1 gælder for perioden feb-aug, og betalingen pr. 31/8 gælder for perioden sep-jan. Ved indmeldelse i løbet af en halv-sæson sker en mindre, trappevis reduktion af det aktuelle kontingent.