Kontingent

Satser vedtaget på generalforsamlingen 2019 (gældende for sæsonen 2019-2020)

U6/U7 Mix: kr. 400,00, 2 gange årligt

Ungdomsspillere: kr. 800,00, 2 x årligt

Seniorer: kr. 800,00, 2 x årligt

Passive medlemmer: kr. 300,00, 1 x årligt

Prøveperiode: Man kan træne med gratis 4 gange for at se om håndbold er noget for en.  Derefter kræves der indmeldelse.

Betalingsterminerne er 31/1 og 31/8 forud, så betalingen pr. 31/1 gælder for perioden feb-aug, og betalingen pr. 31/8 gælder for perioden sep-jan. Ved indmeldelse i løbet af en sæson sker en mindre, trappevis reduktion af det aktuelle kontingent.