Klubnyheder

Nye retningslinier i forbindelse med Corona/Covid19, gældende fra d. 29/10-2020

26. oktober 2020, 16.45

Hvad betyder de nye restriktioner for håndbolden i FH78

Lokaler, hvor der udøves idræts- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, bade- og legelande, svømmehaller og træningscentre, må holde åbent.

Fra torsdag d. 29. oktober til og med d. 2. januar 2021 skal alle over 12 år, der opholder sig på en idrætsfacilitet bære mundbind. Mundbindet må tages af, når træningen begynder, ligesom man må tage det af, når man skal bade. Man må ligeledes tage mundbindet af, hvis man sidder ned som tilskuer og overvære en kamp. Mundbindet skal på igen, når man rejser sig.

 

Ungdomsspillere under 21 år kan fortsætte som hidtil.

Der er forbud mod at forsamles mere end 10 personer til og med 22. november 2020. En undtagelse fra forsamlingsforbuddet gælder forenings- og idrætsaktiviteter for børn og unge under 21 år incl. evt. ansvarlige personer over 21 år til afvikling af aktiviteten – i disse tilfælde gælder der et forsamlingsforbud på op til 50 personer.

Efter de gældende retningslinjer må unge under 21 godt træne med et yngre hold, hvor der må forsamles 50. Så snart en spiller er over 21, falder forsamlingstallet til 10

Turneringsprogrammet fortsætter som hidtil.

 

For seniorer over 21 år gælder følgende

Der må trænes, hvis aktiviteterne foregår i grupper af maksimalt 10 personer (inkl. trænere, forældre mv.). Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme idrætsanlæg samtidig, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Det kan fx ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så hver gruppe har sit eget felt. Hvis træningen således kan tilrettelægges i grupper af maksimalt 10 personer, som holdes indbyrdes effektivt adskilt, har egne trænere og i øvrigt i praksis reelt overholder forbuddet mod forsamlinger m.v. på mere end 50 personer, vil det være muligt at afvikle flere træningsforløb på en gang. Det afgørende er, at de enkelte mindre grupper er effektivt adskilt, så det ud fra en konkret vurdering kan lægges til grund, at der er tale om individuelle grupper på maksimalt 10 deltagere.

Turneringsprogrammet fra U19 til og med 2. division sættes på pause.

 

https://coronasmitte.dk/idraets-og-fritidsfaciliteter

 

Klubnyheder