Klubnyheder

Indkaldelse til Generalforsamling i Fredensborg Håndbold

6. februar 2020, 13.46

Kære Medlemmer, trænere, forældre og andre aktive i FH-78

Kom og vær med til at gøre generalforsamlingen til en hyggelig aften samt vær med til at sætte dit præg på hvordan klubben skal udvikle sig. På generalforsamlingen vil vi give en status for klubben samt vores tanker for 2020 både sportsligt som økonomisk.

Dato: 4. marts 2020
Tid: 19.00-20.30
Sted:  Café Time Out I Fredensborghallen (Dagens ret til 59 kr.  kan bestilles/betales direkte hos Tom i Cafeen på 51 86 78 78 og kan indtages  fra kl. 18.00)

Dagsorden

- Valg af dirigent
- Formandens beretning – status og fremtidige tanker
- Regnskab for 2019 og budget for 2020
- Behandling af indkomne forslag
- Fastsættelse af kontingentstørrelse
- Valg til bestyrelsen
- Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden (Cilla Harpsøe Bråten – cilla.braaten@gmail.com) i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Der bliver oprettet en aktivitet i Holdsport, hvor du kan fortælle, om du kommer til generalforsamlingen. 

Vi håber at se så mange som  muligt...

Klubnyheder