Klubnyheder

Indkaldelse til Generalforsamling i Fredensborg Håndbold af 1978

3. februar 2019, 07.11

Kære Medlemmer, trænere, forældre og andre aktive i FH-78

Kom og vær med til at gøre generalforsamlingen til en hyggelig aften med spisning samt vær med til at sætte dit præg på hvordan klubben skal udvikle sig. På generalforsamlingen vil vi give en status for klubben, samt vores tanker for 2019 både sportsligt som økonomisk.

Dato              27. februar 2019

Tid                 18.00-19.30

Sted               Café Time Out I Fredensborghallen (Dagens ret til 59 kr.  bestilles hos Tom i Cafeen på 51867878)

Dagsorden

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning – status og fremtidige tanker
  • Regnskab for 2018 og budget for 2019
  • Behandling af indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingentstørrelse
  • Valg
  • Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

Med venlige hilsner,

Bestyrelsen

Klubnyheder