Klubnyheder

Indkaldelse til generalforsamling 2017

21. januar 2017, 16.31

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fredensborg HK78. Alle medlemmer over 18 år, samt forældre til medlemmer under 18 år er inviteret.


Torsdag d. 9 Februar 2017 kl. 18.30 i Cafe Time-Out


Agenda


1. Valg af ordstyrer og referent

2. Formandens beretning ved Linda Pihl

3. Regnskab - ved Lensie Noer Sejrskild

4. Indkomne forslag

5. Valg til bestyrelsen: Linda Pihl, Thomas Jensen, Sara Sørensen og Lensie Noer Sejrskild (kasserer) er alle på valg. Heidi Ankjær er ikke på valg. Linda Pihl og Thomas Jensen ønsker ikke genvalg. Sara Sørensen og Lensie stiller op til genvalg.

6. Udvalgssammensætning - forslag til nye udvalg samt mulighed for at melde sig


Ønsker til forslag der skal behandles på generalforsamlingen bedes fremsendt inden generalforsamlingen til formanden: fh78.formand@gmail.com

Vel mødt

Klubnyheder